המיקום המושלם להקמת מרלו"ג (מרכז לוגיסטי)

המקום המושלם להקמת מרלוג - מרכז לוגיסטי

תוכן עניינים

מאת: איציק כהן

אחת הסוגיות המרכזיות בעת תכנון לקראת בניית מרלו"ג היא ההחלטה היכן לבנות אותו.
מיקומו של המרלו"ג הוא גורם משפיע לבנייתו, ואף יותר מכך, ואף יותר מכך, על האסטרטגיה של החברה.
לכן, זה יכול להיות גורם מכריע להצלחה או לכישלון של העסק.
תהליך קבלת ההחלטות על המיקום של המרלו"ג יהיה יותר ויותר מסובך ככל שהחברה גדולה יותר, או מספר לקוחותיה הסופיים רבים ולכן מערכת ההפצה שלה גדולה יותר.
בכל מקרה, התהליך הזה מחייב תמיד לקחת בחשבון ארבעה גורמים בסיסים: ייצור, ביקוש, עלויות ותחרות.

עבור כל אחד מהגורמים הללו יש לקחת בחשבון שני היבטים שונים – פיננסי ומסחרי – כדי ליצור ניתוח מציאותי ככל האפשר.
יש לקחת נושאים אלו בחשבון. הניתוח חייב לכלול מגוון של משתנים.

ראשית לגבי המוצר הערכה חייבת להתבצע על בסיס סוג וכמות המוצרים שאותם אמורים להיות מאוחסנים או מופצים.

מבחינת עלויות, אלה מתייחסים לתשתיות (קרקע, מבנים, ציוד), עבודה ישירה ועקיפה, עלויות הובלה וטיפול, עלויות מקבילות של הפעילות, כמו גם שירותים ופוליסות ביטוח שחייב לרכוש. במונחים של ביקוש יש להעריך את הכמות והמיקום של הצרכנים, המספר והגודל של ההזמנות, עקומת הביקוש את החשיבות היחסית של קרבה, ואת מהירות המשלוח.
לבסוף, לגבי תחרות, יש לבחון את המיקום של המחסנים ואת יעילות השירותים הניתנים על ידי אותם מחסנים. על חלק מהמשתנים שהוזכרו קודם לכן כבר הוסבר במאמרים אחרים.
משתנים אחרים הם מעבר להיקף ומטרתו של מאמר זה, והוא חייב להיות מוערך על ידי הבעלים של המרלו"ג.

הניתוח שיש לבצע את כדי לקבוע את המיקום של המחסנים חייב להתבצע על ידי בחינת המשתנים הללו בארבעת הפרמטרים שידונו בסעיפים הבאים.
לדוגמה, את המאפיינים של המוצר, קיבולת הייצור של התעשייה, ואת התכונות הספציפיות שדרושות לרשת ההפצה.

מיקום על פי מאפייני המוצר

שלושה גורמים חייבים להילקח בחשבון בעת ניתוח המאפיינים של המוצר שעשויים להשפיע על המיקום של המרלו"ג: עמידות, יציבות פנימית ויכולת ניהול.

עמידות

מאפיין זה קובע כמה קרוב צריכים להיות מחסני הפצה לנקודות הצריכה.

לפיכך, מוצרים עם עמידות נמוכה כגון פירות וירקות טריים, דרושים מחסנים קרובים מאוד לנקודות המכירה הסופיות, מכיוון שהזמן בין הייצור או הקטיף לבין הצריכה שלהם הוא קצר מאוד.

לכן מחסני מעבר לא אפקטיביים עם המוצרים האלה, מכיוון שאפילו פרק הזמן הקצר שהמוצר מאוחסן בהם יכול להוביל לאסון מבחינת השימור שלו.

עבור מוצרים לטווחים ארוכים מאוד, כמעט כל המפריטים התעשייתיים, אין צורך שהמרלו"ג יהיה קרוב לנקודת הצריכה, לפחות מנקודת המבט של איך הזמן משפיע על האיכות, מכיוון שלזמן יש השפעה קטנה או בכלל לא.

לכן, פריטים מסוג זה ניתן לאחסן בסוגים שונים של מחסנים (מרכזי, אזורי או מעבר).

יציבות פנימית

יציבות פנימית מתייחסת ליציבות של המוצר עצמו, אשר יכול להשפיע על התחבורה ועל הבטיחות שלו.

אם המוצר אינו יציב בצורה מהותית הוא יצטרך להיות מאוחסן על מערכות אחסון מיוחדות, מכיוון שהאחסון שלו יכול להשפיע על ביטחונם האישי של העובדים במרלו"ג ואף אולי בבריאות של התושבים הסמוכים לאתר.

דוגמה טיפוסית תהיה מוצרים כימיים, שאי – יציבותם הינה מהותית, זאת אומרת שהמחסנים שאמורים לטפל בהם אמורים להיות ממוקמים באחד משני המקומות הבאים: קרוב מאוד לנקודת הייצור או קרוב מאוד לנקודות הצריכה, ללא מחסני ביניים.

גודלו של המרלו"ג יהיה שונה מאוד עבור כל אחד משתי אפשרויות אלה, מכיוון שבנקודת הייצור אפשרי להקים מתקן אחסון גדול, בנקודת הצריכה יוקמו וימוקמו רק מחסנים בגודל המשקף את הביקוש ואת זמן תחבורה הממוצע בין שני מקומות.

זה לא גורם מכריע כאשר מדובר באחסון מוצרים בעלי יציבות פנימית גדולה, שבו ניתן להשתמש בכל אחת מהאפשרויות שדנו קודם לכן.

יכולת ניהול

האפשרויות לטיפול במוצר ולקלות שבהם הם יכולים להיות מטופלים יכולים להיות מאפיינים מגבילים מבחינת מספר תנועות שעלולות להתבצע עם הפריט.

מאוד קשה לטפל במוצרים כגון נוזלים ואחסון בתפזורת שחייבים להיות מאוחסנים במקומות מועטים ככל האפשר, מכיוון שפירוש המאפיינים שלהם הוא ככל שמתבצעות יותר תנועות והעברות כך העלויות עולות ואף מוכפלות.

בנוסף, ברוב המקרים תנועות כאלה גם יכולות להוביל לירידה באיכות ובהפסד של נפח אחסון.

הפתרון הטוב ביותר הוא שיהיו רק שני סוגים של מחסנים: מרלו"ג מרכזי הממוקם במפעל הייצור, מרלו"ג חומר גם, אשר חייב להיות ממוקם במפעל אריזות המוצר.

לאחר תהליך האריזה, פריטים אלה מסווגים מחדש כקלים מאוד לניהול. בשלב זה שבו הם מאוחסנים, הניהול שלהם הינו עצמאי לחלוטין.

קיבולת ייצור

כושר הייצור של התעשייה מוגבל על ידי כמות הסחורות (רמת המלאי) אשר אמורה להיות מאוחסנת במרלו"ג. זהו גורם, אשר חייב גם הוא להילקח בחשבון בהתבסס על הביקוש של מוצר מסויים.

השפעתה על המיקום של סוגים שונים של מחסנים תלוי במידת עיבוד המוצר המתרחשת בתעשייה.

מידת עיבוד המוצר

לא לכל התעשיות יש אותה המידה של עיבוד מוצר, זה תלוי בהתמחות שלהם, ההכנה שלהם, ומעל הכל, על היכולת שלהם.

כדאי ללמוד על המיקומים האפשריים עבור מחסנים, גורם זה יכול להיות מחולק לשלוש רמות: רמה נמוכה, בינונית וגבוהה.

רמות נמוכות של עיבוד נוכחות בתעשיות אשר, אם בשל אופיו של המוצר או הכמות שלהם הם מוגבלים למיון בלבד ואריזות חומרי גלם.

זהו המקרה, למשל, עבור חברות מזון במגזר הראשוני. במגזר זה, נדרש מחסן מרכזי בלבד, הממוקם במפעל הייצור עצמו. ההתקנה חייבת להיות בשני חלקים: אחד עבור חומרי גלם, אחר עבור מוצרים המשמשים בעיבוד המוצר עבור המוצר הארוז. בכל מקרה, מיקומו אינו תלוי בכמות הסחורה שיש לשמור.
רמה ביניונית של עיבוד היא היכן שחומרי גלם מתקבלים ממויינים והופכים למוצרים שונים.

בסוג זה של תעשייה, כמות הסחורה אשר אמורה להיות מאוחסנת מתחילה להיות גורם משמעותי למיקום של המחסנים.

ככלל אנו מתייחסים לייצור המוני בין אם עבור מוצר אחד או לכמה במקביל, תעשיות אלה צריכות שלושה מחסנים עצמאיים: אחד עבור חומרי גלם, אחד עבור המוצרים המשמשים לעיבוד (מוצרים בתהליך) ואחד עבור מוצרים מוגמרים.

אם כמות קטנה של פריטים מאוחסנת, שלושת המחסנים יכולים להיות ממוקמים באותו מקום כמו מפעל ייצור.

כאשר נפחי ייצור הם מאוד גדולים, מחסנים מקומיים או מחסנים אזוריים חייבים להיות מותקנים, ואפילו מחסני ביניים זמניים עבור מוצרים מוגמרים למחצה, או מחסני מעבר עבור המוצרים המוגמרים.

רמה גבוהה של עיבוד גם הן מאוד מושפעות על ידי כמות המוצר המתקבלת. לפיכך במקרה שלהן זה כמעט זהה לרמה הבינונית, כשההבדל יהיה שכמעט בוודאות יהיה צורך להשתמש במחסני ביניים על מנת לשלוט בשלבים השונים של הייצור.

רשת ההפצה הדרושה

ההרכב והזמינות שנדרשת לרשת למכור פריט ישפיעו על המיקום, המספר וסוגי המחסנים שדרושים. נקודה זו היא הניתוח של שני גורמים נפרדים: ההרכב של הרשת, ואיך המוצרים מופצים. שניהם כמוסבר להלן:

השפעת ההרכב

מערך ההפצה יכול להיות מורכב מזכיינים עצמאיים (כגון חברות עצמאיות) או סוכנויות עצמאיות של החברה.

במידה ופועלים עם זכיינים עצמאיים, כמות המוצרים שאמורים להיות מאוחסנים ייקבע באופן בלעדי על ידי ביקוש ומספר הזמנות המתקבל מהרשת הזו.

בשום פנים ואופן אין צורך להקים מחסן, כי הרשת עצמה מטפלת בזה.

עבור סוכנויות באספקה עצמית, בנוסף לזה שיש להן את המחסנים המרכזיים, האזורים ומחסני המעבר, חייב להיות מרכז עבור פריטים בסיסיים בכל נקודות ההפצה. אלה חייבים להיות קרובים לאזורי הביקוש ככל האפשר.

השפעת רשת המכירות על רשת הפצה

ההתפשטות הגאוגרפית של הרשת משפיעה על המיקום, המספר וסוגי המחסנים הנדרשים. כמו עם הגורם הקודם, יש שני אפשרויות: רשת של זכיינים עצמאיים, או סוכנויות בבעלות עצמית.

פריסת רשת המכירות היא גורם מכריע בעת תכנון מרלו"ג או מחסנים.

במקרה הראשון, אשר כרוך ברשת מכירות חיצונית, מיצובה בשטח ושטחה של השפעה עשוי או לא עשויים לשקף ביקוש בפועל עבור המוצר.

אם הסניפים (סוכנויות) ממוקמים במקומות הנכונים, המיקום של הסניף צריך להחשב כאזור אחסון. מרכז הפצה ממוקם בכל אחת מהעמדות האסטרטגיות.

אם ביקוש באזור מסויים מחייב זאת, תוקם שם נקודת מעבר.

מטרת אסטרטגיה זאת היא למזער את הזמן הנדרש כדי לספק את דרישות הסניפים, כאשר יש לקחת בחשבון את נקודת הצריכה.

כאשר זכיינים ממוקמים באזור שאינו המתאים ביותר כדי למכור מוצר מסויים, הצעד הראשון הוא לתקן את הבעיה הזאת. לאחר שמגבלה זו נפתרה, יש להמשיך כפי שתואר בפסקה הקודמת.

רשת מכירות שגויה בתוך טריטוריה תוביל בהכרח לעלייה מוגברת בשימוש מרלו"ג ואף יכולה להוביל לעיכוב באספקת נקודות צריכה, שני גורמים המגבירים את עלות הפצת המוצר, ולכן לגרום לאובדן של התחרותיות בשוק.

אם רשת המכירות מורכבת מסוכני חברה, גם כאן נדרש להבטיח שהם ממוקמים בצורה נכונה בתוך השטח. זה ימנע, ככל שניתן, את הצורך להקים מחסני מעבר אלא רק היכן שזה חיוני בתכלית, ועל מנת להבטיח כי הזמן הנדרש כדי לספק נקודות צריכה משקף ביקוש.

בכל מקרה, אפשר לפעול ללא מרכזי ביניים או אזוריים, אתה יכול לעבוד רק עם מרלו"ג מרכזי אם יש לך שירות הובלה והפצה טוב.

שירותים אלה יכולים להיות גם במיקור חוץ על ידי מפעיל לוגיסטי (שותף לוגיסטי), אשר ינהל את התחבורה ואת ההפצה, אחסון וליקוט ההזמנות, אם נדרש לכך.


איציק כהן הינו יועץ לוגיסטי בכיר בחברת התכנון והייעוץ הלוגיסטי A.G.S. ניתן לפנות ולהתייעץ עם איציק כהן בטל' 055-9999559 או במייל [email protected]
לאיתור מרלו"ג במרכז או בדרום, מוזמנים ליצור עמנו קשר.

שתף את הכתבה:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

הלקוחות שלנו :

צריכים עזרה במציאת נדל"ן מסחרי?

השאירו לי פרטים ואעזור לכם למצוא את הנכס שאתם מחפשים.

​מאמרים באותו נושא

תוכן עניינים

ניווט מהיר לנכסים המובילים שלנו

מחפשים את המקום המדויק לעסק?

עזרתי לאינספור עסקים למצוא מחסנים לוגיסטים ומבני תעשייה, במקומות המבוקשים בישראל.
אשמח לעזור גם לכם.