לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, It's all about location – זו נקודת המוצא של כל יזם המעוניין להרחיב את מאגר הנכסים שלו. חברת גיל י. לוי – שירותי תיווך לעסקים מתמחה באיתור נדל"ן מסחרי למכירה – במיקומים נבחרים ברחבי הארץ.
נדל"ן מסחרי למכירה – כל הפתרונות במקום אחד
חברת גיל .י. לוי – שירותי תיווך לעסקים מסייעת באיתור נכסי נדל"ן למכירה לכל מטרה: עבור לקוחות המעוניינים לרכוש נכס נושא תשואה, מגרש לצורך הקמת עסק חדש, לקוחות המעוניינים להעתיק עסק קיים לאזור אחר, או לקוחות המעוניינים להרחיב עסק קיים באמצעות רכישת מגרש לתעשייה בשטח גדול יותר.

בחר קטגוריה
מאמרים אחרונים